Let op geld lenen kost geld!

Wat u moet weten voordat u leent!

Hier vind u een voorbeeld van een lening contract

 

Handig om te hebben als u geld leent vanm vrienden of familieDe ondergetekenden:


[naam lenende partij], hierna te noemen "De Lenende Partij", en [naam lenende partij], hierna te noemen "De Lener", zijn hierbij overeengekomen om de volgende leningsovereenkomst aan te gaan:


1. Bedrag en voorwaardenDe Lenende Partij zal een lening verstrekken aan De Lener in de hoeveelheid van [bedrag], hierna de Lening te noemen.

De Lener zal de Lening terugbetalen aan de Lenende Partij op basis van de volgende voorwaarden:

A. De Lener zal de Lening in maandelijkse termijnen van [bedrag] terugbetalen.

B. De eerste termijn van de Lening zal worden betaald op [datum].

C. Elke volgende termijn zal worden betaald op de [dag] van elke maand, gedurende een periode van [aantal maanden].

D. De Lenende Partij zal [bepaald percentage] rente berekenen over de Lening.


2. GarantiesDe Lener garandeert dat hij de Lening zal terugbetalen volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.


3. Werkelijke uitvoeringBeide partijen verklaren elkaar hierbij dat ze deze overeenkomst in goed vertrouwen hebben ondertekend en dat beide partijen hiermee akkoord gaan.Getekend op [datum],[naam lenende partij][naam lenende partij]

Tips!

 


Het kan een goede optie zijn om geld te lenen van vrienden of familie als je in een financiële noodsituatie zit.

Maar het is belangrijk om er zeker van te zijn dat je vrienden of familie je het geld kunnen lenen en je ook kunnen helpen het terug te betalen.

Als je onderlinge afspraken maakt over het terugbetalen van het geld, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je het geld terugbetaalt zoals afgesproken.


Als je je aan de afspraken houdt, kan het lenen van geld van vrienden of familie een goede optie zijn.