Pensioen plannen

Uw Pensioen.

Ondanks het goede pensioenstelsel dat we in Nederland kennen is een goed pensioen niet altijd vanzelfsprekend.
Een goede eerste stap is het verkrijgen van inzicht in uw persoonlijke pensioensituatie.
Omdat uw persoonlijke situatie aan veranderingen onderhevig is geldt dit ook voor uw pensioen. Het opbouwen van een goed pensioen is dan ook maatwerk.
De PensioenPlanner is u hierbij graag van dienst.
 

Uw pensioen
Over het algemeen bouwt u gedurende uw arbeidsjaren pensioen op via bijvoorbeeld uw werkgever.
Het Nederlandse pensioenstelsel is gebaseerd op het realiseren van 70% van uw laatst verdiende salaris als uiteindelijke pensioenuitkering.
Er zijn vele factoren die bepalend zijn voor het behalen van dit ‘ideale pensioen’ Zo bouwt u bij verschillende bedrijfspensioenfondsen tegenwoordig niet 70% van uw eindloon op maar is dit nog maar 70% van uw gemiddeld verdiende salaris. Hiernaast is het huidige pensioenstelsel geënt op het behalen van 40 dienstjaren iets dat in de praktijk niet voor iedereen haalbaar of gewenst is.

Zomaar wat voorbeelden die invloed hebben op de hoogte van uw uiteindelijke pensioen.
Om tot een zorgeloos pensioen te komen is het belangrijk dat u nadenkt over uw wensen en behoeften wanneer u met pensioen gaat.
Hierbij is het zaak rekening te houden met de veranderingen die er kunnen optreden in uw persoonlijke situatie.
Ogenschijnlijk plezierige gebeurtenissen als het veranderen van werkgever of een huwelijk kunnen gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw.
 
Gelukkig is het nog steeds prima mogelijk om een goed pensioen op te bouwen. Het inwinnen van onafhankelijk en deskundig advies is hiervoor een belangrijke stap in de goede richting. 
 
Bron: De pensioenplanner.nl
 
 
Meer pensioen informatie klik hier
 
 
 
 
 
© 2018 LeenNu.nl  -  Bezoeker online = 1